TE PUNOSH ME NE

SHEF SEKTORI NE LABORATORIN E KONTROLLIT : Shkarko

FARMACIST -SEKTORI I INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMIT: Shkarko

JURIST – NE SEKTORIN JURIDIK: Shkarko

Nepunes – Informacioni : Shkarko

Zv-drejtor – Teknik : Shkarko

Shofer : Shkarko