Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

Barnat

Regjistri i barnave

Shkarko
Medicines

Regjistri i pajisjeve Mjeksore

Shkarko
Lajme

Barnat OTC

Shkarko

Lajme te fundit


Aplikime Online nga e-Albania

7:46 am akbpm

Duke filluar prej datës 20 shkurt 2023, ndryshon formati i aplikimit për Autorizim Importi për barnat e pajisura me Autorizim Tregtimi (përjashtuar barnat narkotike/psikotrope), aplikimi për Autorizim Zhdoganimi…

Shqipëria anëtare e 142-të, me të drejta të plota, e Programit Ndërkombëtar të Monitorimit të Barnave të OBSh (WHO-PIDM)

9:27 am akbpm

Shqipëria është konfirmuar si anëtarja e 142 e Qendrës së Monitorimit Uppsala, e cila mbështet veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, suporton zhvillimin e mëtejshëm…

AKBPM: Procedurat e regjistrimit të testeve serologjikë, për laboratorët jopublikë

3:28 pm akbpm

Në zbatim të vendimit të Komitetit Teknik, përpara regjistrimit në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, testet serologjike përveçse të plotësojnë kushtet e Ligjit të Pajisjeve Mjekësore…